Suomen Drifting ry:n syyskokousDriftingin SM-Sarjan toisen osakilpailun paikka muuttunut!

Tiedote Kuopion Heinjoen osakilpailun siirtymisestä.

Kuopion Heinjoen moottoriradalla 28.6.2014 järjestettäväksi tarkoitettu Drifting-SM:n toinen osakilpailu on jouduttu siirtämään Honkajoella sijaitsevan Pesämäen Moottoriurheilukeskuksen radalle.

Heinjoen moottorirataa ollaan kevään aikana muokattu Jokamiehenluokan kilpailuita silmällä pitäen niin, että radasta on tullut SM-tasoisen drifting-kilpailun järjestämiseen täysin soveltumaton.

Suomen Drifting ry.:n näkemyksen mukaan rataa nykyään reunustavat, mutkissa oikomisen estävät "betoniporsaat" kaventavat turva-alueet kokonaan pois ja luovat driftingin näkökulmasta todella suuren turvallisuusriskin niin kalustolle, kuin kuljettajille. Pienten marginaalien takia riski onnettomuuteen on luvattoman suuri varsinkin pariajovaiheessa.

Myöskään taloudellisesti ei yhdistyksellämme olisi ollut mahdollista alkaa muuttamaan rataa SM-tasoisen drifting-kilpailun vaatimalle tasolle.

Tästä syystä Suomen Drifting ry päätti siirtää kilpailun keväällä avatulle uudelle Honkajoen Pesämäen moottoriurheilukeskuksen radalle, jota ollaan suunniteltu myös driftingin näkökulmasta ja jonka suunnitteluun on osallistunut muun muassa suomalaisia drifting-kuljettajia.

Pahoittelemme suuresti tästä aiheutuvaa vaivaa ja haittaa niin kuljettajille, yhteistyökumppaneille, kuin luonnollisesti myös katsojille.